Elektroinštalácie

Služby, ktoré poskytujeme:

 • ELEKTmontáž káblových nosných konštrukcií
 • montáž káblov NN, silových káblov NN a káblov VN
 • montáž káblových súborov NN a VN
 • montáž silových rozvádzačov NN a VN
 • montáž rozvodní NN a VN
 • podzemné káblové rozvody
 • vrchné vedenie NN a VN
 • montáž/servis verejného osvetlenia
 • bleskozvody, ochrana pre prepätím,
 • štruktúrovaný kabelážny systém,
 • domové dorozumievacie zariadenia – videovrátnik, videotelefóny,..
 • ďalšie služby podľa požiadaviek zákazníkov.

wire