Montáž bleskozvodov

bleskozvodMontáž bleskozvodov na objekty sa vykonáva už viac ako 250 rokov. V súčasnosti bleskozvody už veľmi účinne chránia pred priamym úderom blesku, ale tiež jeho dôsledkami ako sú prepätie a elektromagnetické rušenie.

Požadovaná životnosť bleskozvodu by však mala byť v súlade s predpokladanou životnosťou objektu, nakoľko bleskozvodný systém, ktorý treba viackrát renovovať, znamená dodatočné náklady.

Preto firma ELEKT s. r. o. dbá na kvalitu a zabezpečenie dlhej životnosti Vášho bleskozvodu za dostupnú cenu.

Ladder