Prehliadky a skúšky

revizia

ELEKT s. r. o. zabezpečuje:

  • východiskové odborné prehliadky a skúšky,
  • pravidelné odborné prehliadky a skúšky,
  • revízie bleskozvodov a elektrických zariadení.